Ana içeriğe atla

06/07/2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuru ve değerlendirme süreci tamamlanmış olup sonuçlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Not 1: Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Not 2: SP2022-18 nolu ilana başvuru olmadığından asil ya da yedek aday belirlenememiştir.

  1. Asil aday olup başka kurumda işe başlayan adaylar ile hakkından feragat ederek işe başlamayacak olanlar dilekçelerini 12.08.2022 tarihine kadar Kurumumuza iletmeleri gerekmektedir.
  2. Asil adayların arşiv araştırmaları yapılacaktır.
  3. Arşiv araştırmaları sonucunda atanmasına engel bir durum olmayan asil adaylar ile işe başlama işlemleri için irtibata geçilecektir. Adayların teslim edilmesi gereken aşağıdaki evraklar ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı İdari Tayin Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Asil Adayların Müracaatlarında Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

a. Sağlık Raporu (Tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.)

b. Öğrenim Belgelerinin  Aslı, ıslak imzalı fotokopisi ya da e-devlet' ten alınmış karekodlu öğrenim belgesi (Aslını ibraz edenler için "aslı gibidir" Kurumumuz tarafından yapılacaktır.)

c. Vesikalık Fotoğraf (3 adet)

  1. Asil olarak ilan edildiği halde istenen evraklarla müracaat etmeyenler ve İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenlerin (Bu durumda adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilerek yasal takibat başlatılacaktır) başvurusu iptal edilecektir.
  2. Bu durumda sırasıyla yedek adaylar çağrılacaktır.

İlan olunur.