Ana içeriğe atla

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yapılan Unvan Değişikliği Sınavı sonuçları aşağıda yer almaktadır.

* Sınav Takviminde yer alan itiraz süresi içinde (10.03.2023-16.03.2023) herhangi bir itiraz bulunmadığı takdirde ekteki sınav sonuçları aynen geçerlidir. Tekrar duyuru yapılmayacaktır.